Nhà tại Sài Gòn

Địa chỉ: 123 đường Nguyễn Du, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Xem vị trí trên Google maps

Mô tả mặt tiền căn nhà để mọi người dễ dàng tìm kiếm nhất

Nội thất

Chú thích cho hình ảnh trên

Chú thích cho hình ảnh trên