Nhà tại Đà Lạt

Địa chỉ: 123 đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt

Xem vị trí trên Google maps

Mô tả mặt tiền căn nhà để mọi người dễ dàng tìm kiếm nhất

Nội thất

Chú thích cho hình ảnh trên

Chú thích cho hình ảnh trên